de verbazing van het noorden

De Verbazing van het Noorden

Het oude Groninger Museum (later Natuurmuseum) is door de gemeente Groningen in de verkoop gedaan.
In de maanden december t/m februari beschikte de Klassieke Academie over de gehele bovenetage. De Klassieke Academie heeft in de hal rond het trappenhuis en in de vijf monumentale zalen het eerste museale overzicht ooit van FIGURATIEVE kunst uit het Noorden gepresenteerd: van Realisme en Fantasie tot Expressionisme.


De titel van dit representatieve overzicht van de actuele figuratieve beeldende kunst in Friesland, Groningen en Drenthe luidde: De Verbazing van het Noorden.

Behalve het eigen docentencorps (25 kunstenaars) van de Klassieke Academie was voor deelname een groot aantal andere noordelijke kunstenaars plus een aantal beeldhouwers uitgenodigd (ca 55 deelnemers in totaal).

De tentoonstelling heeft van 4 december 2008 t/m 1 maart 2009 plaatsgevonden. Gedurende de openingstijden waren enkele van de deelnemende kunstenaars aanwezig.

Klassiek in Romantiek

De Klassieke Academie presenteert…

In Maart 2009 presenteert de Klassieke Academie zich in het Kunstlievend Genootschap Pictura en in tal van galerieën in Noord Nederland (waaronder Galerie Wiek XX te Nieuweschans, Galerie Wildevuur te Hooghalen, Landgoed ZoFier in Nieuweschoot en Galerie Goutum in Goutum) met een manifestatie rond romantische thema's getiteld: 

De macht van de natuur;  De last van de geschiedenis;  Religie, mythe en extase;  Het rijk van de verbeelding en de vervreemding;  Verbeelde verhalen, gedichten of muziek;  Duisternis en Dood (De Nacht).

De Sacha Tanja-penning voor Figuratieve Kunst voor Diederik Kraaijpoel

Diederik Kraaijpoel (80) heeft op 14 januari de Sacha Tanja-penning voor Figuratieve Kunst in ontvangst kunnen nemen op de Realismebeurs 09 in Amsterdam.

Henk Helmantel

Klassieke Academiedocent Henk Helmantel is in november 2008 zowel geëerd met de Groninger Wessel Gansfortprijs voor cultuur, als met de landelijke uitverkiezing tot 'kunstenaar van het jaar'. Waarvoor onze felicitaties.

Masterclass Drents Museum

Zaterdag 4 oktober en zondag 16 november heeft Matthijs Röling, met het fameuze model Geke Hankel, een publieke Masterclass modelschilderen gegeven in de Statenzaal van het Drents Museum.

Dit in het kader van de overzichtstentoonstelling van Wout Muller 'Een lust voor het oog' in het Drents Museum (4 oktober 2008 t.e.m. 11 januari 2009).

Een filmverslag van de eerste Masterclass :

 

Klassieke Cinema


Vanaf zondag 28 september presenteert de Klassieke Academie de Klassieke Cinema. Op de laatste zondag van de maand wordt een klassieke film vooraf van een toepasselijke inleiding voozien. Erna is gelegenheid tot nabeschouwing. Data in 2008 waren: 28 september; 26 oktober en 30 november.

Op zondag 28 september voorzag Eric Bos de film Het zevende Zegel  van een inleiding, getiteld Dodendans

Op zondag 26 oktober ging een bespreking van de grotschilderingen van Lascaux en Altamira door Tom Hageman vooraf aan de film Themroc